Rotační razidla

  • Rotační razidla zaujímají pevné místo ve světě razících technologií.
  • Hlavní využití nacházejí v číslovacích hlavách kdy díky číslicím po svém obvodu umožňují rychlou změnu požadovaného textu.
  • Dále se uplatňují při ražbě odvalováním což umožňuje označit nejen rovinné povrchy ale i konkávní (vyduté dovnitř) či konvexní (vyduté ven), kdy kopírováním nerovného povrchu zanechá rotační razidlo rovnoměrný otisk. Tento způsob ražby vzhledem k relativně malému kontaktnímu místu vyžaduje jen zlomek tlaku který by byl potřebný při plošném tlakovém ražení.
 
Copyright © 2023 Kovos PM | webdesign mxl